Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

40401. Boekbesprekingen

 1595 ﷓ 1985 Openbaar onderwijs in Sloten N.H. en wat daaraan vooraf ging. AmsterdamSloten, november 1986, 80 pagina's.

 Zomaar een school in Nederland. De deur van de Sloterschool, een school voor openbaar gewoon lager onderwijs, is sinds 28 juni 1985 voorgoed gesloten. De geschiedenis van deze school is vastgelegd in een boekje dat, in de vorm van een schriftje, onlangs is verschenen. Een enthousiaste werkgroep, voornamelijk bestaande uit voormalige hoofden van de Sloterschool, tekent voor dit schoolboekje; archieven werden geraadpleegd, oudleerlingen geïnterviewd, foto's verzameld, een omvangrijke adreslijst van oud﷓leerlingen en oud﷓leerkrachten samengesteld. Knap werk, niet alleen waardevol voor wie de school heeft bezocht. De oplage is beperkt. Giro 5011313 t.n.v. 10 in 1, Amsterdam. f 17,50. (AJ)

 

Zakelijke info