Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

40401. Boekbesprekingen

 Sjoerd Karsten Op het breukvlak van opvoeding en politiek. Een studie naar socialistische volksonderwijzers rond de eeuwwisseling. Amsterdam, 1986, 208 pagina's. (dissertatie)

Dit boek is een bijdrage tot de geschiedenis van het volksonderwijs in Nederland, in het bijzonder van de 'rode onderwijzer'. Wat voor mensen waren het die de emancipatie van het volkskind nastreefden, die beschaving en vooruitgang wilden brengen? Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand van de geschiedenis van de Sociaal﷓Democratische Onderwijzers﷓Vereniging (SDOV) en de onderwijspolitieke kwesties die rond de eeuwwisseling de sociaal bewogen politici en pedagogen bezighielden.

De studie is geschreven vanuit een cultuurhistorische en cultuursociologische benadering. Dat maakt het boek niet alleen voor vakgenoten boeiend, maar ook voor bredere kringen die in onderwijshistorische vraagstukken zijn ge´nteresseerd. (MdB﷓R)

Zakelijke info