Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

40205. Boekbespreking

Hans Knippenberg Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw: een analyse van de landelijke ontwikkeling en van de regionale verschillen. Amsterdam. 1986 Deze studie valt in twee delen uiteen.

In het eerste deel wordt een analyse gegeven van de landelijke groei van het lager onderwijs (scholen, leerkrachten, overheidsuitgaven en leerlingen; met aandacht voor de verhouding jongens/ meisjes en openbaar bijzonder onderwijs) gedurende de gehele negentiende eeuw. toegespitst op de onderwijsdeelname en tegen de achtergrond van economische, politieke. culturele, demografische en geografische veranderingen in dezelfde periode.

Het tweede deel omvat een beschrijving en verklaring van de regionale verschillen m onderwijsdeelname rond 1870 op het niveau van schooldistricten en met aparte aandacht voor de verhouding openbaar/bijzonder onderwijs.

Het boek begint met een theoretische inleiding en een vergelijking van de Nederlandse situatie met die in andere Europese landen. Deze studie is uitgegeven door de Subfaculteit Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam.

 

Zakelijke info