Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

40107. Boekbespreking

J.C.van Heijningen   de Zoete. Dr. J.J. de Gelder en zijn Paedagogium re Leiden. Leiden, januari 1986, 160 blz. + bijlagen (skriptie R.U.L.)

Deze skriptie onderwijssociologie is geschreven door een aankomend kunsthistorica en berust op gedegen bronnenonderzoek. In 1832 opende De Gelder (1802   1890) een "Privaat Collegie voor het Onderwijs der Oude Talen." Het instituut, dat later werd omgedoopt in "Paedagogium", bereidde jongelieden uit de "beschaafde stand" op voor het academisch onderwijs. Het was vergelijkbaar met de Latijnse scholen en de latere gymnasia. Het "Paedagogium" bestond tot 1856 en werd bezocht door totaal 238 leerlingen die afkomstig waren uit het gehele land. Behalve het onderwijs aan zijn instituut verzorgde De Gelder ook lessen aan de kweekschool te Leiden en hield hij zich bezig met de pedagogische wetenschap. Tot zijn publicaties behoort o.a. "Wetenschappelijke grondbeginselen der Theoretische en Historische Paedagogie" (2 dln., Deventer, 1854 en 1855). Van Heijningen   de Zoete gaat in haar skriptie in op het leven en werk van De Gelder, zijn pedagogische opvattingen, de onderwijspraktijk in zijn school, de leerlingen en de onderwijzers aan het "Paedagogium". (A.J.)

 

Zakelijke info