Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

40107. Boekbespreking

A.A.de Bruin - Ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19e eeuw. Amsterdam, 1985

De Bruin promoveerde in het najaar van 1985 aan de Rijksuniversiteit Leiden op een cultuurhistorische studie naar het ontstaan van de schoolstrijd. Volgens de Bruin is de geschiedenis van de schoolstrijd voornamelijk geschreven door confessionele historici. Dat heeft tot een vertekening geleid en in zijn dissertatie probeert de onderzoeker dat beeld te corrigeren. Hij analyseert de voorgeschiedenis van de schoolstrijd, de ideologische conflicten tussen protestanten en katholieken en de interne verdeeldheid in beide godsdienstige kampen. (A.J.)

Zakelijke info