Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


Boekbesprekingen en signaleringen in De school Anno

2303 Oorlogskind; indrukwekkende verhalen brengen oorlog dichterbij J. Visser    
2302 Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 1945-1999 J.Wubs Assen 2004
2301 Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis met schoolplaten van J.H.Isings J.Blokker sr. jr. Amsterdam 2005
2301 Zorgenkinderen. Jaarboek v.d.geschiedenis van opvoeding en onderwijs M.Rietveld e.a. Assen 2004
2301 Naar school op Scheveningen. Een verkenning H.Mulder Rijswijk 2004
2301 De opleiding van de christelijke onderwijzer in Friesland G.de Vries Leeuwarden 2004
2301 Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-Indië H.Haasse Amsterdam 2004
         
2201 Meester Ligthart Wim , Zus, Jet en al die andere kinderen C.D. Eisma DenHaag 2003
2201 Een leven in Woorden. J.H. van Dale - schoolmeester, archivaris, taalkundige L.v.Driel Zutphen 2003
2201 Ijzersterke kinderprenten op steen J. Landwehr Valkenswaard 2003
2202

Een wereld van verschil..... 1903- 2003, Bergschenhoek

D. den Backer, Bergschenhoek 2003
2202

Nutsschool 200 jaar. Klassikaal & gedegen. 1804-2004, Den Haag

F.Boersma DenHaag 2004
2203 Potret van de Haagsche (Sint) Paschalisschool R.van Ditzhuyzen DenHaag 2003
2204 De voetreis naar Sneek C. Bruijn Rotterdam 2004
2204 Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 1945-1999 I.Wubs Groningen 2004
2204 De schooltuin G. Kranendonk Rotterdam 2004
         
210107 Kook en bakwerkjes. Montessori Vereniging Hilversum P, Hamel Hilversum 2002
210209 Van kloosterklas tot basisschool 2e herziene versie  B.Stilma Baarn 2002
210309 Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 1863-1970 H.Amsing Delft 2002
210409 Oude meesters en jongedoghters. Onderwijs in Vlaardingen in de 19e eeuw. K.Netten Emmen 2002
         
200107 Een speurtocht naar samenhang. Het Rijksschooltoezicht van 1801-2001 N.L.Dodde DenHaag 2001
200208 Enige facetten van het lager onderwijs in Zeeland in de periode 1857 tot 1920 T. Visser Middelburg 2000
200309 Alle onderwijs bijzonder. Levensbeschouwelijke waarden in het onderwijs S. Miedema/ H.Vroom Zoetermeer 2002
200408 Geschoold. 40 portretten van oud Lyceisten Amsterdam Hanenberg, P.v.d. e R. Hendriks Amsterdam  
         
190110 Kinderen op hun mooist nn Amsterdam 2000
190207 Typisch Christelijk A. de Wolff Kampen 2000
190207 Lust ende Leering Buijnsters Waanders 2001
190207 De eerste Nederlandse buitenschool C.D.Eisma Den Haag 2000
190307 Nederlandse schoolboeken in de vroege negentiende eeuw H.v.d.Laan   2001
190307 L H. Isings Jan A. Niemeijer   2001
190407 Ongewenste objectiviteit. Geestelijke stromingen W. Westerman   2001
         
180106 Een verhaal dat verder gaat. K. de Jong ozn Amersfoort Meppel/ 1999
180106 Wereldleed en kindervreugd. W. F. Renaud Deventer 1999
180207 Naar de vatbaarheid der Jeugd F. Huiskamp e.a. Leiden 2000
180207 Herdenk de trouw: 50 jaar christelijk onderwijs te Sint-Philipsland, 1949-1999 J. Kempeneers Sint-Philipsland: 1999
180307 De eerste Nederlandse buitenschool C.J. Eisma Den Haag 2000
180407 Nog één keer door die hoge gang H. Werkman Amsterdam 2000
180407 Scholen en mensen in protestants Pijnacker A. Borst, G. Prenger, J.Sturm Zoetermeer 1999
180407 Tussen salon en souterrain G. Huisman Amsterdam 2000
         
170109 Op zoek naar middelbaar onderwijs. S. Grotenhuis Amsterdam/Meppel
170207 Het Stanislas. H. Wijfjes, Delft 1998
170207 Christelijk Lyceum Delft 50 jaar. F. van der Houven, e.a. (red.) Delft
170207 Een zeer gewichtig belang. Honderd jaar Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. H.J. van Haaren Rotterdam 1998
170308 Naar school in de Ommelanden J. Bottema Bedum 1999
170308 Een omzien naar Jubileumboek bij het 75 jarig bestaan van de St. Willibrordusschool en de St. Jozefschool in Vlaardingen E.Dekkers Vlaardingen 1999
170405 Omzien, 100 jaar Christelijk onderwijs Putten, 1899-1999 B. Stilma Putten 1999
170405 Maria Montessori 1870-1852 M. Schwegman Amsterdam 1999
170405 Vliegende krijtjes. T. van Veen Amsterdam/ Antwerpen 1999
         
160104 Willem van den Huil Autobiografie (1778 1854). W. Huil Hilversum 1996
160104 Het ongeregelde verleden. Dr PTh.FM. Boekholt Assen 1998
160204 Het dagboek van Otte van Eck (1791‑1797). A. Baggerman Hilversum 1998
160204 Through the keyhole. Dutch child rearing practices in the 17th and 18th century. Three urban elite families. B. Roberts Hilversum 1998
160305 Honderd en één jaar Instituut Schreuder J. Bruijn Amsterdam 1998
160304 Velen onderwezen. 75 jaar.  I. Hubregtse z.p. [Yerseke] 1996
160304 Het Nutsonderwijs bezuiden de grote rivieren. JA. Duijnhouwer Eindhoven 1997
160304 Tien Zeeuwse onderwijzers in de negentiende eeuw. T. Visser Goes 1997
160404 Hieronijmus van Alphen Kleine Gedigten voor Kinderen. PJ. Buijnsters
         
150105 Zwijsen, een passie voor uitgeven. C. Mommers, G. Janssen Tilburg 1997
150205 Nederland naar school. N. Boersma Rotterdam 1996
150205 Zorgenkinderen op school. D. Graas, Leuven/Apeldoorn 1996
150205 Een school met traditie A Amelink en Karin Veenland Zeist 1996
150205 Twee eeuwen Nuts in Den Haag, 1796‑1996. D. Hillenius Den Haag 1996
150205 Twee eeuwen voor de klas. . Verleden‑heden‑ toekomst PABO Haarlem 1795‑1995 J.D.C. Branger Haarlem 1995
150304 Jan Ligthart (1859-1916) B. C. de Jong Groningen 1996
150304 Onderwysinghe der jeught C. Esseboom Ridderkerk 1995
150304 Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk P.P.M.J. de Wit Tilburg 1995
150304 Van griffel tot muis L.M.M. Heruer e.a. (red.) Leiden 1996
150304 Instituut Geubbels, een jongenskostschool te Duiven, 1892 ‑ 1944 M.PJ. Biermans ‑ Van Dongen e.a. Duiven 1997
150406 De vrucht van Bijbelsche opvoeding J. Dane Hilversum 1996
150406 Bibliografie van Nederlandse school‑ en kinderboeken 1700‑1800 P.J. Buijnsters en L. Buijnsters‑Smets Zwolle 1997
150406 Plato Constitutie. Politeia Plato Amsterdam 1995
150406 Scholen. Utrecht E.Leenheer‑Wessel Utrecht 1997
150406 Scholen. Hondervijftig jaar scholenbouw in Arnhem P. Dijkerman Utrecht 1997
150406 'k Zal gedenken, 1922-1997 J. Oskam (red.) Hierden 1997
         
140105 Pestalozzi's invloed in Nederland
140105 De dagboeken van P.N. Panken 1819-1904 P. Meurkens Eindhoven 1994
140105 Sekse als pedagogisch motief. A. van Drenth, M. van Essen e.a. Baarn 1995
140205 Uit de schaduw in 't grote licht. R. Dekker Amsterdam 1995
140205 Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de 19e eeuw T. Visser Vlissingen 1995
140205 Een eeuw vakopleiding in Amsterdam 1961. M.v.Baarsel Amsterdam 1996
140205 Met hoofd, harten handen. H.K.Makkink Amsterdam 1994
140306 Kind en karakter. (1845‑1925). N. Bakker Amsterdam 1995 1995
140305 A is een aapje. J. ter Linden e.a. Amsterdam 1995
140405 Van Kloosterklas tot basisschool.. L.C. Stilma Nijkerk 1995
140405 De jongen Jaap Kann. M.Doddema‑Winsemius Baarn 1996
         
130109 Bedrijfsschool Shell Pernis. E.C.F Bezooijen Rotterdam\ Hilversum 1993
130109 Geen vrouwen ofte kinderen, maer alleenlijk eerbare luijden. J.W.E. Klein Delft 1994
130109 Broeders in de katholieke beweging. J. van Vught Nijmegen 1994
130206 Onder 'Wijzen W van der Ham e.a. 's‑Gravenhage 1994
130206 Meesters werk. J.G. Geertsma Wommels 1994
130206 Scholing in de middeleeuwen. R.E.V. Stuip e.a. Hilversum 1995
130405 Ter vorming van verstand en hart. D. Verhoeven Hilversum 1994
130405 J.H. Pestalozzi, Neuhofgeschriften. D.Thoomes Kampen 1996
         
120106 Dag Mammoet! N.L. Dodde Leuven/Apeldoorn 1993
120106 Scholen in Groningen. nn
120204 Geen trede meer om op te staan M. Depaepe, M. de Vroede en F.Simon, Kapellen 1993
120204 De wereld als werkplaats. H. J. Kuipers, Amsterdam 1992
120204 Nederlandse Bibliografie 1801 ‑ 1832 (drie delen). L. G. Saalmink
120204 De Latijnse School van de paters Karmelieten. A.T.S. Wolters‑ Van der Werff Boxmeer 1993
120307 Een bron van aanhoudende zorg. H. Knippenberg en W.van der Ham. Assen 1993
120307 Onderwijs in meervoud. J. Bruggeman Rotterdam 1993
120409 Haar verstand dienstbaar aan het hart.  W.J. Pouwelse Amsterdam 1993
120409 Mater Amabilis en Pater Fortis onder vuur. H. Vossen Amsterdam 1994
120409 The childrens's world of learning 1480-1880. Forum Utrecht 1994
120409  Nieuw Groot A/B/C Boek W.C. Wansteven Zutphen 1860
         
110108 150 jaar Sint WillibrordusVereniging 's‑Gravenhage, 1842‑1992. W.M. Seuren 's‑Gravenhage 1992
110108 Van Hofjesstraat tot Kruidenpad. 1867‑1992. K.W. Van Netten Vlaardingen 1992
110108 Spiegel van mijn leven. D. Beck Hilversum 1993
110108 Bladergroen, voorwaarden voor opvoeding en onderwijs R. de Groot/J.H.D. Boerema/C.J. Paagman
110108 Vrouwelijke pedagogen in Nederland M.v.Essen e.a
110205 Veranderend landschap. Assen T.v.Ruiten e.a Rotterdam, Den Haag 1992
110207 Een dure plicht. Zierikzee G.C. Groenleer e.a., Zierikzee 1992
110307 Een tien voor vlijt. K.den Dekker e.a. red.) Zutphen 1992
110307 De dagboeken van P.N. Panken, 1819-1904. P.N.Panken Eindhoven/Hapert 1993
110307 Opvoeden met alle geweld: H.E.M. Baartman Utrecht 1993
110307 Leren geloven in de Lage Landen. L.F. Groenendijk en J.C. Sturm (red.) Amsterdam 1993
110307 Juf en Meester op herstel. H. Hemelaar-Kehrens Nijmegen 1991
110307 De geschoolde stad. M. van Doornick, E.Kuijpers Amsterdam 1993
         
100104 ...tot der kinderen selffs Proffijt. Dr. N.L. Dodde 's‑Gravenhage 1991
100102 Vrouwelijke pedagogen in Nederland. M. van Essen en M. Lunenberg (red.)
100202 Comenius in Nederland.  L.F. Groenendijk en J.C. Sturm Nijkerk 1991
100305 De betekenis van onderwijzersgezelschappen en onderwijstijdschriften tegen de achtergrond van de opleidingsvarianten tussen ongeveer 1830 ‑ 1890. A.A.M. Spapens Utrecht 1991
         
90103 Bij de zusters op kostschool. M. Hilhorst Utrecht 1989
90103 Jongens op kostschool. J. Perry Utrecht 1991.
90105 Schoolrijtjes P. Steinz Amsterdam 1990
90205 Zonde en deugd in domineesland. B. Kruithof, Groningen 1990
90205 Onderwijs en vorming van meisjes 1750‑1960.
90205 Onbekend talent. , M. Langenbach Zutphen 1991
900405 Vergeten vrouwen M. Cornelis Leiden 1990
900405 Sint Willibrordus Stichting 100 jaar 1889‑1989. Meer dan een eeuw katholiek onderwijs in Schiedam. R. Poels Schiedam 1989
900405 Bilderwelten der Erziehung. Die Schule im Bild des 19. Jahrhunderts. H. Schiffler Weinheim 1991
900405 Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord en andere schoolse rijtjes van vroeger, P. Steinz, Amsterdam 1991
         
80204 Kind, kunst en opvoeding. V. Asselbergs‑Neessen Amersfoort 1989
80308 Opvoeden met een dubbel doel. M. van Essen Amsterdam 1990
80308 Van tusschenlieden tot ingenieurs. H. Schippers Hilversum 1989
         
70103 De katholieke onderwijzersopleiding H. de Frankrijker Meppel 1988
70103 Van Begijnen en schoolmeesters tot leraren basisonderwijs. Holtkamp, Br. Angelicus Nijmegen 1988
70103 Een half miljoen boerinnen in de klas. M. v.d. Burg Heerlen 1988
70103 De opkomst en de neergang van het landbouwhuishoudonderwijs R. Wagenaar e.a.
70103 Historisch overzicht Zunderdorpschool 1609 1984
70303 Niemand is meester geboren. R. Geel, Muiderberg 1989
70304 De burger en de volksschool. J. Lenders, Leiden, Nijmegen 1988
70304 Bibliografie van de geschiedenis van het voorschools, lager, normaal en buitengewoon onderwijs in België 1774-1986, M. de Vroede e.a. Leuven 1988
         
60101 De school met den bijbel in historisch pedagogisch perspectief. L.C. Stilma Nijkerk 1987
60203 Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd Dr. P.Th.F.M. Boekholt & Dr. E.P. de Booy Assen 1987
60303 Meester Ulbe van Houten. U.van Houten Utrect 1987
60303 Van Normaalschool Steenwijkerwold naar PABO Zwolle H J Oldenhof Zwolle 1987
         
50103 De lagere school in België van de Middeleeuwen tot nu. nn Brussel 1986.
50104 Scholen en schoolmeesters in Tilburg C.J. Weijters, Tilburg/Breda 1981
50204 Op het breukvlak van opvoeding en politiek. W.Karsten Amsterdam 1986
50204 Scholen in Groningen. H. F.Bruijel v.d. Palm e.a. Utrecht 1986
50204 Agrarisch onderwijs in Nederland, 1783 1983. Dr.N.B.Goudswaard Culemborg 1986
50204 Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland A. Dercksen, L.Verplanke Meppel 1997
50204 Onderwijs, opvoeding en maatschappij in de 19de en 20ste eeuw M.Depaepe en M.D'Hoker (red) Leuven Amersfoort 1987
50204 In de schoot van het gezin H. van Setten Nijmegen 1987
50403 Volksonderwijs en leerplicht. Th. Veld Delft 1987
50404 Om het algemeen volksgeluk. W H. Mijnhardt en A.J. Wichers Edam 1984
50404 Het opgelegde leren. G. Tillekens (red.) Nijmegen 1986
         
40107 Ik was wiskundeleraar R.de Jong Enschede 1985
40107 De Gelderse onderwijshervormer Peter Heinrich von Coninx H.J.Knoors Venray 1985
40107 Ontstaan van de schoolstrijd. A.A.de Bruin Amsterdam 1985
40107 Dr. J.J. de Gelder en zijn Paedagogium Leiden. J.C.van Heijningen Leiden 1986
40205 Nieuwe school gisteren en vandaag. G. de Lussanet e.a Amsterdam/Brussel 1986
40205 Vijftig jaar onderwijsvernieuwing. nn 1986,
40205 Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw: H. Knippenberg Amsterdam 1986
40401  N.L. Dodde De toekomst lijkt verleden tijd. N.Dodde Utrecht 1986
40401 Gezindheid veralgemening * integratie C.H. Wiedijk, K, Voorink Groningen 1986.
40401 1595 ﷓ 1985 Openbaar onderwijs in Sloten N.H. nn AmsterdamSloten 1986
40401 Op het breukvlak van opvoeding en politiek. S.Karsten Amsterdam 1986
40401 Honderdvijftig jaar uitgegeven voor het onderwijs. F. Smit Groningen 1986
         
030104 Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid A.de Regt Amsterdam 1984
0302 De grote tour F.v.Westrienen Amsterdam 1983
30403 Opvoeding in volkse geest. H. v. Setten Bergen (n.h.) 1985
         
Zakelijke info