Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

De Blauwe boekjes bevatten herdrukken van oude school- en kinderboeken, veelal in hetzelfde kleine formaat als de originelen. Leden van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Schoolmuseum kunnen zich voor een abonnement van 10 Euro per jaar opgeven bij het secretariaat. Er verschijnen vier boekjes per jaar. Tot nu toe zijn de volgende Blauwe Boekjes verschenen:

no 24 Alfred en Antonia, Een kindervriend, 1831, herfst 2005
no 23 Het bedorven kind (Toneelspel), Wed. A.B.van Meerten,1834, zomer 2005
no 22 Tafereelen uit het Noorden, J.H. Campe, 1828, lente 2005

no 21 Schets der Nederlandsche Geschiedenis, N. Anslijn 1824, winter 2004
no 20 Rekenboek voor meisjes, N. Anslijn, 1833, herfst 2004
no 19 Geschenk voor de jeugd IV, 1833, zomer 2004
no 18 Geschenk voor de jeugd III 1831. lente 2004

no 17 Fabelen en gedichten voor kinderen, 1837, winter 2003
no 16 Hoe langer hoe liever, 1836, herfst 2003
no 15 Het Laatste boekje, 1838 zomer 2003
no 14 Vertelseltjes bij Moeders schoot, 1838 lente 2003

no 13 Willem en Koosje, winter 2002
no.12 De Bewaarschool. voor kinderen. 1834, herfst 2002
no 11 Muzikale vriend der jeugd zomer 2002
no 10 Leerzame gesprekjes. Tweede stukje lente 2002

no 09 Leerzame gesprekjes winter 2001
no 8 Aardrijkskundige beschrijving der stad Rotterdam (1827) herfst 2001
no 7 Aardrijkskundige beschrijving der stad Rotterdam (1825) zomer 2001
no 6 Nieuw Groot A/B/C Boek lente 2001

no 5 Overwintering der Hollanders op Nova Zembla (1824) winter 2000
no 4 De kleine kindervriend (1826) herfst 2000)
no 3 Gedichtjes voor behoeftige kinderen (1824) zomer 2000
no 2 Spel- en Leesboek (1820) lente 2000
no 1 De Brave Hendrik (1858) winter 1999

 losse uitgaven:

d. s Menschen Begin midden en einde door P. Moens
c. Trap der Jeugd
b. De trouwe sultan. april 2000
a. Vaderlandsch A-B Boek  (1781) herfst 1999

Het Bruine boekje

02. Een Prenteboekje voor Kinderen, 16 april 2005
01 Een dagje Wormerveer, 10 juni 2004

Zakelijke info