Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Blauwe Boekje nr.10 Leerzame gesprekjes of de vlijt der kinderen opgewekt door J. Hazeu C. Zoon, met plaatjes. negendse druk. te amsterdam bij W. van Vliet Boekverkooper op den Heiligern weg 1817. Gedrukt ter Boekdrukkerij van de Wed. A. Bakker en zoon

 
Zakelijke info