Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


Overzicht van verschenen artikelen in De School Anno

2005 3

Schoolgymnastiek: van start naar finish zonder eindstreep...

J.

 

Steendijk-Kuipers

23 3

Zeventig jaar Schoolmelk in Nederland

L.

 

Vernooij

  2

Een halve eeuw Veilig leren lezen

M.

 

Remery

  1

Pestalozzi in meervoud

D.

 

Thoomes

  1

Meesters straf

F.

 

Huiskamp

22  

 

 

 

 

2004 1

Aanschouwingsonderwijs met de platen van Brugsma

R.

 

Jansma

  1

Meester Florian Batschi met zijn leerlingen

D.

 

Thoomes

  1

Een joodse school voor zwakzinnigen

M.

 

Roelink

  2

Het offerkind in de middeleeuwen

M.

 

Rietveld

  2

Pestalozzi s boek der Moeders

M.

 

Rietveld

  3

Een eeuw katholiek meisjesonderwijs in Delft (1873-1965)

M.

 

Remery

  3

De opleiding tot onderwijzeres

M.

 

Rietveld

  4

Een eeuw katholiek meisjesonderwijs in Delft. Deel 2 Vakschool en ULO

M.

 

Remery

21  

 

 

 

 

2003 1

Verplichte ouderbijdrage aan de school

D.

van

Gijlswijk

  1

De humanitaire school. Leren door doen

F.

 

Huiskamp

  2

Schoolinspectie in Zeeuwsch Vlaanderen 1900-1920

M.

 

Remery

  2

De succesformule van 125 jaar Bosatlas

S.

 

Boef

  3

Opgaan, blinken en verzinken van het MULO

L.

 

Daenen en M. Rietveld

  3

De tekenschool: een beroepsopleiding voor 'kansarme' jongens in de negen­tiende eeuw

W.v.

 

Giersbergen

  4

Elise van Calcar en het Nederlandse Opvoedingshuis

L.v.

 

Hal

  4

Een 10 met een prijsband en de complimenten van de rector

H.

 

 Merkelbach

20  

 

 

 

 

2002 1

Vader Cats' advies voor de Nederlandse jeugd

B.

 

Roberts

2002 1

Bernardus Franciscus Remery. Schoolmeester in Westdorpe I

M.

 

Remery

2002 1

De openluchtschool in Schiebroek

S.

 

Boef

2002 2

Watergeuzen als rovers en schavuiten

H.

de

Groot

2002 2

Bernardus Franciscus Remery. Schoolmeester in Westdorpe II

M.

 

Remery

2002 3

Van bewaren tot onderwijzen

W.

 

Westerman

2002 3

Begijntjes, klopjes en matressen

M.

 

Rietveld

2002 4

Schoolmeester Auke Heinsius

A.

 

Heinsius

2002 4

Bernardus Franciscus Remery. Schoolmeester in Westdorpe III

M.

 

Remery

19  

 

 

 

 

2001 1

3. Pieter Remery

M.

 

Remery

2001 1

4. Interbellum

F.

 

Huiskamp

2001 2

2. Was muziek en zang er niet, het leve had geen waarde

J.

 

Breimer

2001 2

3. Over het uitgeven van schoolboeken

F.

 

Huiskamp

2001 3

2. de Nederlandse wetgeving van 1806 en het joodse onderwijs

M.

 

Rietveld

2001 3

3. Een koukleum bezoekt de openluchtschool

S.

 

Boef- v.d. Meulen

2001 4

2.Sinterklaas op school

W.

de

Booy

2001 4

3.Onderwijs in Rotterdam gedurende het interbellum IV

F.

 

Huiskamp

18  

 

 

 

 

2000 1

2.Schoolverzuim in Kapelle omstreeks 1873

G.J.

 

Lepoeter

2000 2

2.De school voor moeilijk lerende kinderen is onderwijsgeschiedenis. mlk-scholen

B.

 

Stilma

2000 2

3.Pieter Nicolaas Muyt. Onderwijzer te Delfshaven

F.

 

Huiskamp

2000 3

2.Onderwijsmusea op internet

 

 

Catteeuw

2000 3

3.Schoolmusea en de geschiedenis van opvoeding en onderwijs via de electronische snelweg

H.

de

Frankrijker

2000 4

2.De deuren van Homerus

A.

van

Hooff

17  

 

 

 

 

1999 1

2.De eerste openbare Montessorischolen

M

 

Calis

1999 1

6.Gerrit Bernardus Lalleman.De meest bekende en gewaardeerde schoolmeester te Moordrecht

P.

 

Vink

1999 2

2.Erasmus en de latijnse school in Deventer

B.

 

Stilma

1999 2

5.Handschrift als venster op de menselijke motoriek

 

 

 

1999 3

2.Hoofdartikel. De teloorgang van de joodse scholenin het middeen van de negentiende eeuw

M.

 

Rietveld-v. Wingerden

1999 3

5.Het school-kinderleven in de poezie van Rilke

D.

 

Thoomes

1999 4

2.Het Hebreeuwse leesplankje

J.

 

Schaagen

1999 4

3.Rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw

 

 

Kool

16  

 

 

 

 

1998 1

2.Jan Geluk (1835 1919)

J.

 

Dane

  1

 De Alkmaarse rector Mummellius

B.

 

Stilma

1998 2

2.Flink leren om later zelf haar brood te verdienen.Nannie van Wehl door Susanna Lugten Reys

S.

 

Boef- van der Meulen

1998 3

2.Openbaar en toch bijzonder. De Franse school voorjongens in IJsselstein in de 19e eeuw

A.

 

Jonker

1998 3

4.Popko Dijksterhuis, een volksopvoeder uit Grijpskerk

 

 

 

1998 4

2.Het hoofd koel en de voeten warm op "Monnikenhuizen", de buitenschool in Arnhem

A.

 

Zwollo Woltering

1998 4

3.Juffrouw De Boer

A.

 

Jonker

15  

 

 

 

 

1997 1

2.Rangen en Standen. De strijd rond de standenschool in het katholieke onderwijs, 1920 1960

J.

van

Vugt

1997 2

2.Accoord, Van Putten! Herinneringen uit het begin van de loopbaan van onderwijzer Jan Stout (1865 1943)

 

 

 

1997 3

2.Schrijfletters, schrijfmeesters en schrijfonderwijs

B.

 

Stilma

1997 4

3. Eerst het spaargeld meneer " mijn eerste schooldag als onderwijzer

F.

 

Huiskamp

  4

School

T.

v.d.

Horst

14  

 

 

 

 

1996 1

2.De school op zijn kop

E.

 

Put

1996 1

3.J. H. Pestalozzi (1746 1827) Armenopvoeder en onderwijsvernieuwer

D.

 

Thoomes

1996 2

2.Taman Siswa. Een onderwijsvernieuwingsbeweging onder Nederlands koloniaal bewind 1920 1940

J.

van der

Tuin

1996 3

2.De Tussenschool

A.

 

Jonker

1996 3

4.Marie Anne Calame: de Pestalozzi van le Locle

D.

 

Thoomes

1996 4

2.Kaffers en Javanen

B.

 

Jong

13  

 

 

 

 

1995 1

3.De wereld in als onderwijzer

P.W.

van

Milaan

1995 1

5.Twee eeuwen aanvankelijk lezen

 

 

 

1995 2

3.Daltononderwijs in Nederland: Een succesverhaal?

H.J.

 

Kuipers

1995 3

3.Musica est ars cantandi. Willem Gehrels en het muziekonderwijs

H.

 

Leenders en B. De Jong

1995 4

3.Us jufke oet Holland: Rauwerderhem 1953

A.

 

Zwollo Woltering

12  

 

 

 

 

1994 1

2.Catharina van Ulft

J.B.

 

Izendoorn

  4

De bibliotheek van de ABOP

R.

 

Jansma

1994 2

2.Zondagsschoolboekjes tussen 1890 1941

J.

 

Dane

1994 3

2.Het taaie huwelijk van school en toneel

J.

de

Vroomen

1994 4

6.In de tang- de afgebroken carriere van een Noorbrabantse dorpsonderwijzer

D.

 

Verhoeven

11  

 

 

 

 

1993 1

2.Jan versluys, 1845 1920

E.

de

Moor

1993 2

2.De atlas

H.

 

Donker

1993 3

2.De levende natuur

B.

de

Jong

1993 3

3.Zorg voor de kleintjes

A.

 

Jonker

10  

 

 

 

 

1992 1

2.Wel mooie kopjes maar verre van frisch

E.M.

 

Janssen

1992 2

2.Comenius: utopist en realist

A. 

 

Lenders

1992 3

2.Johannis Gallander, een schoolmeester zonder rang

T.

 

Visser

1992

Het Nederlandse buitengewoon lager onderwijs in de pioniersfase

D..

 

Graas

09  

 

 

 

 

1991 1

2."Armen over elkaar en rechtop zitten!"

J.P.

 

Schellekens

1991 2

2.De pluim steken, vlinders vangen en spibelen

A.

de

Jager

1991 2

3.Tekens aan de wand in dorpsschool te Rhoon

A.

 

Jonker

1991 3

2.Tekenen een leervak?

M.

de

Jong

1991 3

3.Overeenkomst of verschil? Naļeve kunst, Cobra en Kindertekeningen

S.

van

Dijk Peter Fransman

1991 4

2.Dat is toch prachtig om uit te zoeken

A.

 

Jonker

08  

 

 

 

 

1990 1

3.Verfraaid en verdraaid


.

 

Schellekens

1990 2

2.Forten, linies en onderwaterzettingen door

S.H.

 

Poppema

1990 3

Egodocument van B.L. Alberda

W.

 

Klein

1990 3

4.Kleuteronderwijs

J.

ter

Linden

07  

 

 

 

 

1989 1

2.De stroomlijning van het Friese onderwijzersbestand

Tj. U

 

Smeding

1989 3

2.Scheepvaart en nautisch onderwijs Van `natte' naar `droge' opleiding

N.B

 

Goudswaard

1989 4

2.Van boekenburcht tot onderwijscentrum

E.

 

Meeldijk

1989 4

3.Monument van een edel streven

A.

 

Jonker

1989 4

5.Gelukkig voor zich en nuttig voor de samenleving

A.

 

Jonker

06  

 

 

 

 

1988 1

2.Jan G. Rijkens 1784- 1862. Een persoonlijk document

A.

 

Jonker
onker

1988 2

2.Dat was niet mooi

H.

van

Setten

1988 3

2.Zorgend in de wereld zijn

H.

 

Vossen

1988 4

2.Sibculo en Kloosterhaar.

A.C.

van

Wurmond-van Eek

05  

 

 

 

 

1987 1

2.De Europese scholen

H.

 

Verhaak

1987 2

2.Doorleren of werken?

T.

van

Duin

1987 3

2.Jodendom: opvoeding en onderwijs

H.

v.d.

Molen

1987 4

2.Voor alles idealen

J.P.

 

Schellekens

04  

 

 

 

 

1986 1

2.Ziet kinderen! Wat heb ik in de hand?

A.

 

Kolste

1986 1

4.De stoetboom

A.

 

Keuzenkamp

1986 2

2.Een stem gesmoord in tranen

A.

 

Jonker

1986 2

4.Schoolgebruiken toen en nu: kleding op school

 

 

 

1986 3

2.Het Paedagogium te Leiden

J.C.

van

Heiningen-de Zoet,

1986 3

4.Schoolgebruiken toen en nu: De Stoetboom

 

 

redactie

1986 3

Drente en Groningen, twee juweeltjes

J.

van

Dijk

1986 4

2.Men laet een yder weten

M.G.A.

 

Schipper-van Lottum

03  

 

 

 

 

1985 1

2.Standenscholen en buurtscholen in Zwolle in de tweede helft van de 19e eeuw

A.

van der

Wurff

1985 2

3.De katholieke opleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen 1850-1920

H.

de

Frankrijker

1985 3

2.Hornbooks

J.

ter

Linden

1985 3

4.Tentoonstelling over het blindenonderwijs in het Nationaal Schoolmuseum

A.

 

Helskens

1985 4

2.Het kasboek van Cato

M.

van

Essen

02  

 

 

 

 

1984 1

3.Arbeiders en onderwijs in Leiden in de jaren '10 en '20 van deze eeuw

T.

 

Veld

1984 2

3.Een som anno 1879, rekenen anno 1984

F.

 

Goffree

1984 2

4.De tijdenveranderen, maar verandert ook het rekenonderwijs ?

H.

de

Frankrijker

1984 3

2.De Bilt / Bilthoven en de Boeke

A.

 

Jonker

1984 3

3.Kees Boeke Internationaal

 

 

?

1984 3

4.Naar de Werkplaats

M.

du

Bois-Reymond

1984 3

5.Het gewoon lager onderwijs en de lager onderwijswet 1920

G.

de

Lussanet

1984 3

6.Kees Boeke's onderwijsexperiment 1945-1954

H.

de

Frankrijker

01  

 

 

 

 

1983 1

2.Doelstellingen van de Vereniging

J.

ter

Linden

1983 1

3.Korte ontstaansgeschiedenis van het Nationaal Schoolmuseum

M.

du

Bois-Reymond

1983 1

6.De school van toen in de school van nu

L.

 

Swaans

1983 2

3.De Nieuwe School

M.

du

Bois-Reymond

           
Zakelijke info