header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

Inventaris van goederen van Leonardus Voskuil te Delft bij het overlijden van zijne echtgenote Helena van der Kleijn overleden 12 januari 1896 opgemaakt. Taxatie Jacob Tetteroo.
Meubelen, inboedel, kleederen, levende have enz

...1889 aankoop van een huis en schuur en poort daarnevens aan de zuidzijde van de gasthuislaan nommer 195 te Delft kadastraal bekend sectie E nommer 2013 groot drie aren en twintig centiaren.