header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

07. Leendert Gerardus Voskuijl (1852-1925)

Leendert Gerardus Voskuijl werd 6 januari 1852 in Delft geboren als zoon van Gerardus Voskuijl en Magdalena Romeijn. Zijn vader overleed toen hij tien jaar was en zijn moeder toen hij 21 jaar was. Hij groeide op met een broertje de andere kinderen waren al jong overleden. Wie hem opgevoed heeft weten we niet, waarschijnlijk een van de ooms van zijn vaders kant, die voogd was, of een broer van zijn moeder.

11 april 1887 trouwt Leendert Gerardus met Helena van der Kleijn. Zij was 8 mei 1861 in Pijnacker geboren als dochter van Cornelius van der Kleijn en Alida Hogervorst.

Samen krijgen zij zes kinderen, waarvan er maar twee volwassen worden, namelijk Josina Magdalena Alida (tante Da) en Norberta Maria (tante Bertha).

11-04-1887 Gerardus Leonardus,Hof v. Delft A 296
15-11-1888 dood geboren kind A623
25-10-1889 Josina Magdalena Alida Voskuil A874
17-12-1891 Cornelis Johannes +22-09-1893
12-01-1894 Magdalena Alida Maria + 25-03-1899
21-11-1895 Norberta Maria + 12-07-1943 te Den Haag. Norberta kwam van de Gasthuislaan 195 op 27-11-1925.

12 januari 1896 overlijdt Helena van der Kleijn.

Akte 1896 de notaris heeft zich met getuigen begeven in het huis aan de zuidzijde van de Gasthuislaan no 195 te Delft om over te gaan tot de boedelbeschrijving van de wettelijke gemeenschap van goederen bestaande hebbende tusschen de echtelieden Leonardus, ook wel genaamd Leendert Voskuijl koopman wonende te Delft en wijlen Helena van der Kleijn, ten sterfhuize waren aanwezig. Gijsbertus Voskuil, spekslager wonende te Delft als toeziend voogd over bovengenoemde minderjarige kinderen..waarde totaal f 2.067,15.07 leendert voskuil

Leendert Gerardus trouwt ... voor de tweede keer, nu met Barbara Catharina Tetteroo. Uit het huwelijk van Leendert Gerardus en Barbara Catharina Tetteroo worden drie kinderen geboren

15-08-1900 Petrus Leonardus Marie + te Delft 22-05-1946
03-05-1902 Wilhelmina Theodora Marie
.. Maria Magdalena + 11-12-1915

Leendert Gerardus overlijdt 28-07-1925 te Delft A310 wonend aan de Gasthuislaan, beroep Koopman.

1901 akte met beschrijving van huizen aan de Rotterdamseweg

digitale stamboom Delft Delft Akte Jaar 1852 Nummer 14
Kind Leendert Gerardus
Vader Gerardus Voskuijl
Moeder Magdalena Romeijn
Plaats Delft Geboortedatum 06-01-1852

Wij volgen Petrus Leonardus (1900-1946)

piet-beaart