header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

06. Gerardus Voskuijl (1809-1862)

Gerardus was 19 juli 1809 geboren in Kethel als een van de jongste zonen van Gijsbertus Voskuijl en Helena van der Vaart. Gerardus van Zoelen en Emerentia van Veen waren getuigen van zijn doop. Zijn vader was een welgesteld man zoals blijkt uit de notariele akten genoemd bij Gijsbertus geboren 1780. Gijsbertus had in 1811 23 morgen land en 23 roeden in de Noordkethelpolder. Dat betekende dat hij flink wat land had en regelmatig bezittingen opkocht bij veilingen en bij de tien rijkste boeren hoorde die molengeld moesten betalen. Op een plattegrond uit ..is te zien.... waar hij opgroeide.

In 1839... werd precies over dat stuk land de spoorlijn naar Rotterdam aangelegd. Het is waarschijnlijk dat het land verkocht is en dat zij naar elders verhuisden. Vanaf ca 1846 komen we de familie Voskuijl in Delft tegen. In het bevolkingsregister van Hof van Delft staat de aankomst van Gerardus Voskuijl, met het beroep van bouwman, koopman geregistreerd in perceel A 413 in Delft.

Geradus trouwde op 29 april 1846 in Delft met Magdalena Romeijn. Zij was in 1813 in Abtswoude geboren en overleed 6 mei 1873 in Delft.

Gerardus Voskuijl en Magdalena Romeijn kregen zes kinderen:

07-04-1847 Leentje A 179
11-12-1848 Angenita Magdalena A 611 + 20-12-1848 A 657
08-06-1849 Helena, na 2 jr overleden A 421
30-07-1850 Leendert Gijsbert A 446
06-01-1852 Leendert Gerardus A14
19-06-1854 Johannes A 333 +01-12-1854 A520

In 1852 komen we Gerardus tegen aan de Molslaan in Delft, hij koopt dan een huis met open hof en koeienstal aan de Gasthuislaan. De zaken gaan waarschijnlijk goed want drie jaar later koopt hij nog een stuk grond tussen de Gasthuislaan en Pieterstraat aan de westzijde van de Paradijspoort. Dit blijkt uit de Notariele Stukken: 1852 akte 234 notaris J. Vorstman GAD Geradus Voskuijl bouwman te Delft aan de Molslaan wijk 2 no 539 koopt van van Veen aan de Gasthuislaan wijk 2 no 370, een huis met schuur ingerigt tot koeienstalling met open hof...

1855 akte ..notaris J. Vorstman. Gerardus Voskuijl koopt van Gerardus Vrijenhoek een stuk grond of open erf gelegen tussen de Gasthuislaan en de Pieterstraat aan de westzijde van de zogenaamde Paradijspoort te Delft, belenden noorden Cornelis Marinus Noorbeek en ten zuiden den koper op den kadastralen..legger bekend in sectie D, nommer 1384 van eene inhoudsgrootte van 33 ellen.voor twintig gulden...

Helaas overleed Gerardus op 10 augustus 1862. Onze overgrootvader Leendert Geradus was toen tien jaar. Hij had nog maar een broertje, de andere kinderen waren toen al overleden. De ooms Arij Voskuil en Adrianes Romeijn bouwman wonende te Rijswijk was toeziend voogd. werd benoemd als toeziend voogd. Uit de inventaris die door de notaris werd opgemaakt blijkt dat de waarde van de panden aan de Gasthuislaan 1800 gulden was, een perceel in Vrijenban 300 gulden en de waarde van het vee en de juwelen 2087 gulden bedroeg. Er waren daarentegen ook grote schulden zodat er uiteindelijk 1990 gulden overbleef voor Magdalena Romeijn en 950 gulden voor de twee minderjarige kinderen Leendert Gijsbert en Leendert Gerardus.

1862 akte 158 notaris van Berckel inventaris tbv Magdalena Romeijn en de twee minderjarige kinderen. Arie Voskuijl melkverkooper wonende te Delft is Toeziend voogd...huis met schuur ingerigt als koestal..tuin of open erf , schuur etc. levende haaf, bouw en melkgereedschappen en inboedel op een perceel land in den zuidpolder van Delfgaauw, gemeente Vrijenban, toebehorende aan mej. Johanna van Zon..gewaardeerd op f 330. op no 370...
1862 no 188 Akte van scheiding Gasthuislaan 370 kadastraal bekend onder de nummers 1354, 1356, 1357 en 1384 te zamen groot twee roeden en 35 el waarde f 1800, levende haaf te velde staand, inboedel juwelen etc 2087, een schuldvordering van f 3000 bij de notaris in bewaring gegeven, gereed geld f 314, schuld aan Leendert Teuniszn Romeijn f 4000. balans f 3015 waarvan uiteindelijk 1990 voor Magdalena Romeijn is en f 950 voor de twee minderjarige kinderen. Leendetr Gijsbert en Leendert Gerardus.

Magdalena Romeijn verkoopt in 1865 een van de huizen aan de Gasthuislaan 370. 1865 no 72 Koopt Leendert van Dijk uit Schipluiden van Magdalena Romeijn een huis aan de gasthuislaan 370.

Zij overlijdt 6 mei in 1873.

1873 Notaris B. van Berckel maakt op 24 juni 1873 een boedelbeschrijving na overlijden Magdalena Romeijn op verzoek van Adrianus Romeijn als voogd van de minderjarige Leonardus Gijsbertius en Leonardus Voskuijl, de enige nagelaten kinderen. Voorts geschiedt deze beschrijving nog in tegenwoordigheid en onder medewerking van Arie Voskuijl melkverkooper wonende te Delft, als toeziend voogd ..no 361.zie selectie. (1873 no 137 ).

digitale stamboom delft Hof van Delft Akte Jaar 1846 Nummer 2

Bruidegom Gerardus Voskuijl, geboren te Kethele en Spaland , leeftijd 36
Vader Gijsbertus Voskuijl
Moeder Helena van der Vaart
Bruid Magdalena Romeijn, geboren te Hof van Delft , leeftijd 31
Vader Leendert Theunis Romeijn
Moeder Antje Ammerlaan
plaats Hof van Delft
Huwelijksdatum 29-04-1846

Wij volgen Leendert Gerardus Voskuijl (1852-1925)