header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

05. Gijsbertus Voskuijl (1780-1851)

Gijsbertus Voskuijl was de oudste zoon van Maarten Voskuijl en Aaltje van der Hout. Hij was op 6 december 1780 in Kethel geboren en gedoopt en overleed 13 april 1851 in Delft.

Op 13 mei 1804 trouwde hij in Kethel met Helena van der Vaart. Zij was geboren rond 1782 als een dochter van van Alewijn van der Vaart en Amerensia van Dijk. Helena van der Vaart overleed 28-05-1860 in Delft.

06-07-1804 Martinus, getuigen bij zijn doop Adrianus van der Vaart en Alijda van der Hout. Hij huwt 17 mei 1838 met Geertruida Wensveen en krijgen 4 kinderen 1 Gijsbertus 22-3-1839. 2 Johannes 3 Johannes 4 Hermanus 4-8-
25-12-1805 Margarita, getuigen bij haar doop Alewijn van der Vaart en Adriana Voskuijl.
02-04-1806 Adrianus *
01-03-1807 Adriananus, getuigen bij zijn doop Jacobus van der Vaart en Adriana Voskuijl
18-04-1808 Hermanus, getuigen bij zijn doop Petrus Voskuijl en Aleida van der Hout
07-07-1809 Gerardus, getuigen bij zijn doop Gerardus van Zoelen en Emerentia van Veen
07-19-1810 Adrianus, getuigen bij zijn doop Joannes van der Vaart en Helena van Dijk. huwt met Adriana Romijn te Delft 1e kind Gijsbert 1838 Delft + 1844 (Uit RC doopboek van Kethel vanaf 1622)

Op bijgaande kaart van Frans Rip (door hem getekend naar gegevens uit het Kadaster van Kethel uit 1832) is het land van Gijsbert Voskuijl te zien.

1832-kaart-voskuil-land

 

Notariele stukken

1805 Op heden den 1e meij 1805 onder den hand gepasseerd en getekend door Alewijn van der Vaart, Jacob van der Vaart, Gijsbrecht Voskuijl als in huwelijk hebbende Lena van der Vaart en zijzelve Lena van der Vaart zelve mitsgaders Jan Leenderts de Vette en Aalbregt Stolk in qualiteit als voogden en administrateurs over Johannes en Frans van der Vaart zijnde aanbedacht als in huwelijk hebbend Lena VdV een huijsmandswoning bestaande in een huijs, koestalling, varkensschuur, wagenschuurtjes, hooijbargen, boomgaard erf met de numbre van 23 morgen 300 roeden in de Noord Kethel Polder om en van de somma van f 12,00. Dit wordt ten name gesteld van Gijsbrecht Voskuil (Delft Not Arch 3500 dd dec 1806) Gijsbert V en Lena vd V verklaren het versterfrecht op hun kinderen van toepassing.

1811 no 164 p.418 Akte GAS 1811 Kethel bijdrage voor reparatie van de molen in de Noordkethelpolder. Gijsbert heeft 23 morgen land 23 roeden. zie letterlijke tekst.
1811 no 164a p.841 GAS 30 okt 1811. notaris J. Gagesteijn verklaring no 150 Gijsbert Voskuil koopt uit de inboedel een tafel van negen gulden.

1812 no 165 p.369 GAS 16 sept 1812 Proces verbaal, notaris J. Gagestein. Openbare verkoping in Kethel bij overlijden van Jaapje van Dijk. Gijsbert Voskuijl doet diverse aankopen waaronder serviesgoed. kopie akte in het frans opgesteld.

1813 no 116 p.262 GAS Notaris J. Hoekwater. Extrait der openbare verkoop van beesten van Jean Paulus van der Pete. no 11 Cornelis Voskuil koopt een Bouillon. De andere kopers kopen Vaches- koeien). De tekst is geheel in het frans opgesteld.

1818 no 120 p.119 GAS Akte van verkoop door Gijsbertus, Adrianus en Arij van bouwhuis en enkele weylanden uit erfenis van vader Maarten die in 1795 is gestorven.

1818 no 167 p.794 GAS notaris J. Gagestein. Bij boedelscheiding van Jan Leendert de Vette 1788, bouwman worden de grenzen van het land genoemd voor de boedelscheiding. Het gaat over een bouwmanswoning bestaande uit huis, koestalling, paardestal, wagenschuur, varkenskot, bargen, gemerkt no 77 met de nombre van zes morgen vijfhondert roeden land alles staande en gelegen in de Noordkethelpolder van de Groeneweg tot aan Gijsbregt Voskuil, belend ten Noorden Jan Leendert de Vette en ten zuiden van voornoemde Gijsbregt Voskuil, twaalf morgen land gelegen als .vijf morgen land gelegen als voren strekkende van de Groeneweg tot Allregt Stolk en ten noorden Gijsbregt Voskuil....etc. zie tekst kopie akte

1819 GAS 15 maart 1819 Notaris J. Gagestein. verklaring van moeder Lemmens dat zij toestemming geeft aan haar dochter Maria Geertruida Lemmens tot het voorgenomen huwelijk met Adrianus Voskuil.

1821 no 19 p.1440 GAS 26 juli 1821 Notaris Bremmer, Publieke verkoop van een partij planken op verzoek van A. de Vries uit Dordrecht, koopman. no 34 Arij Voskuijl koopt zes planken voor f 1,30.

1824 no 21a p.687 GAS notaris Bremmer. Gijsbertus Voskuijl pacht 10 koebeesten voor drie jaar voor 3 jaar van Arend van Dijk.

1828 no 170 p.385 GAS 11-04-1828 GAS notaris J. Gagestein. Verkoop van 16 000 ponden hooi op verzoek van Hermanius Dries, melkverkoper, wonende Plantage te Schiedam. Arij Voskuil (broer van Gijsbert) koopt als no 16. Zeshonderd de duizend pond hooi tegen 12 guldens uitgewogen voor f 19,20. De andere kopers kopen gemiddeld duizend pond hooi voor 15 gulden.

1833 no 29 p.478 GAS notaris Bremmer. Genoemd wordt een bouwmanswoning in s Graveland, gemeente Nieuwland no 68, ten kadaster bekend no 41 ten zuiden Arij Voskuijl, ten Noorden en Westen Cornelis van der Velder en ten oosten het Schiewater

1834 no 171 p.343 GAS notaris J. Gagestein verkoop van land door Aalbregt Stolk, Corneliszn Bouwman aan de Groeneweg wijk B no 15 aan Jonkheer van Teylingen....zes bunder 22 roeden 68 ellen en 50 palmen wey en hoyland gelegen ten oosten Delftsche Schie, ten westen de natenoemen twee bunder...ten noorden van oudsher de Erven van juffrouw van Vliet tegenwoordig Gijsbert Voskuil.

kopie uit het doopboek van Kethel in 1780 Gijsbertus akte van 11 mei 1805, huijsmanswoning 23 morgen land. 1851 Overlijdensakte GAD Delft 144, 70 jr, 1846 gevestigd in Delft.

* Volgens de gegevens van Gery van Veldhoven is er op 02-04-1806 ook een Adrianus Voskuijl geboren, overleden 27-03-1893 die huwt met Adriana Romijn +12-11-1844 Zij staan in klapper bevolkingsregister Delft 1815-1876 Arij x Adriana Romijn wijk 3 XV194. Kinderen 1 Gijsbertus 08-07-1838 2 Leendert 16-12-1839+ Stompwijk 1889 G Buijse 3 Helena 12-03-1841 4 Margaretha 16-09-1844. Leendert 2 trouwt met Antje Romijn . 2 Arie Jacobus 31-05-1878. gehuwd met Hendrika de Hertogh kinderen uit dit huwelijk zijn 1 Geertruida 13-12-1903 (zij trouwt met Hendrikus Gerardus van Veldhoven) 2 Petronella 3 Hendrika x Sini 4 Margaretha x Schuijt

Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) kon worden onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet. In 1806 werd de Rijnlandse morgen de standaardmaat in het Koninkrijk Holland, totdat in 1810 het metrisch stelsel werd ingevoerd.

Digitale stamboom Delft Delft Akte Jaar 1860 Nummer 261
Overledene Helena van der Vaart, leeftijd 78
Vader Alewijn van der Vaart
Moeder Amerensia van Dijk
Weduwnaar/weduwe Gijsbertus Voskuijl
Plaats Delft Datum overlijden 28-05-1860

Wij volgen Gerardus Gijsbertus uit 1809