header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

04. Martinus (Maarten) Voskuil (1726-1795)

Derde kind van Gijsbert Pieterszn Voskuil en Ariantie Cornelia Stolck. 25 juli 1726 gedoopt in Kethel. Barend Pieters van Koppe was hierbij getuige (kopie uit doopboek geboorte).

Gehuwd 14 november 1779 te Kethel met Alijda (Aaltje, of Aaltie) van der Hout. Zij was rond 1746 geboren. Jongedochter uit Freeze in Duitsland.

Zij kregen samen acht kinderen, waarvan er drie kort na de geboorte overleden +.

26-11-1779 Gijsbertus, getuigen bij zijn doop Anthonij Buijs en Cornelia Gijjse Voskuijl +
06-12-1780 Gijsbertus, getuigen bij zijn doop Antonij Buijs en Ketie Gijse Voskuijl
16-01-1782 Adriana, getuigen bij haar doop Pieter Arise Voskuijl en Marijtie Gerritse Bergten. Zij was gehuwd in 1807 met Jacobus Arisse van der Vaart
21-12-1783 Petrus, getuigen bij zijn doop Barend van der Hout en Helena Holthuijs +
11-09-1785 Anna, getuigen bij haar doop Hermanus van der Hout en Antie Luijsten +
20-10-1787 Hermanus, getuigen bij zijn doop Dirk van der Hout en Catharina Caspers +11-11-1806
22-06-1790 Petrus, getuigen bij zijn doop, Barend van der Hout en Lena Holthuijsen
12-06-1795 Adrianus, getuigen bij zijn doop Hermanus van der Hout en Marie Claase Verhoek, gehuwd 04-07-1819 met Maria Gertrudis Lemmers wed van Joannes Onderwater huw 1813. Notarisakte waarin moeder toestemming geeft tot het voorgenomen huwelijk. no 168 p.25. (uit RC Doopboek Kethel vanaf 1622 op microfiche in gemeentearchief Schiedam ).

Maarten Voskuijl wordt genoemd als kerkmeester in de RC Parochie Kethel van 1784-1786. Dit is beschreven in het boek van R.W. Poels, 100 jaar Jacobuskerk, 1000 jaar parochieleven. Kethel 1990 p.162.

Maarten is in 1788 getuige bij de doop van H. Holt in de Josephkerk te Delft.

Martinus overleed 30 oktober 1795 1795-graf maarten voskuil

In de inventaris van de overleden Jacob Arijs Poot wordt bij onroerende goederen de grens genoemd met Maarten Voskuijl. Een bouwmanswoning met stallingen, varkensschuur, wagentuig, verder getimmerte, daabij en aangehoorende, staande en gelegen onder de gemeente Kethel, volgens natemelden akte bekend ten oosten de Schieweg of Schiekade, ten Zuijden Maarten Voskuijls weduwe en ten noorden Willem Lagermane en de weduwe van der Goes ...(no 240a p.375 GAS notaris J. Dijkmans).

In 1807 wordt de volgende akte opgemaakt: Also aan mij ondergetekende Secretaris van de dorpe en Ambacht Kethel ten genoege gebleken is dat Aeltje van der Hout weduwe en geinstitueerde erfgename van nu wijlen Maarten Voskuijl gererechtigd is tot den eigendom van een bouwhuijs en aangehoordende opstal staande aan de Schieweg na bij de Kandeaer onder den Ambacht Kethel van ouds tenquohieren bekend onder no 55 Item van 2 morgens 314 roeden weij of hooijland geleegen in de Noordkethel Polder.

Zijn vrouw Aaltje van der Hout overleefde hem nog 15 jaren en overleed 27 juli 1810, 64 jaar oud.

Maarten wordt genoemd in een akte van 1818 inzake verkoop van weij en hooiland en een arbeiderswoning uit zijn erfenis. Zijn zoon Gijsbert verschijnt dan met zijn zus Adriana gehuwd met Jacobus van der Vaart en zijn broer Arij bij de notaris als verkopers van weij en hooiland en een arbeiderswoning. Notarieel archief Schiedam no 120 p.119.

Wij volgen Gijsbertus uit 1780