header genvos2
Home Nieuws Sitemap Contact
Gijsbert ca 1580

01. Gijsbert Voskul (ca 1580-)

Van de oudste stamvader van de Voskuilen weten we niet veel. Hij is waarschijnlijk geboren aan het einde van de 16e eeuw. Hij was de vader van Pieter Gijsen waarover we iets meer weten.kohier-10epenning

In het boek van J.J. van der Kooij Geschiedenis van een oud boerengeslacht in Delfland, Voorschoten 1988 komt een boerderij voor uit 1557. Gegevens van deze boerderij zijn gedeeltelijk ontleend aan het register van de 10e penning van Overschie uit 1561 en een bewerking daarvan door J.J. Voskuil. (De bekende schrijver van Het Bureau, maar geen familie van onze tak Voskuil voor zover wij dat weten)