header genrem2
Home Nieuws Sitemap Contact

07a. Hugo Remery

Hugo Remery was de oudste zoon van Pieter Remery en Francisca Martens. Hij werd op 18 oktober 1817 in Boekhoute geboren; zijn vader was daar onderwijzer. Toen hij acht jaar was, verhuisde het gezin naar het schoolhuis in Westdorpe, omdat vader Remery was benoemd als hoofd van de school. Hugo moest als jongeman al vaak meehelpen in de klassen en het was dan ook niet zo verwonderlijk dat hij aanvankelijk kwekeling was en daarna hulponderwijzer. Toen hij 19 jaar was, behaalde hij het onderwijzersdiploma dat toen nog in vier rangen was verdeeld. De bevoegdheid voor onderwijzer in de derde rang behaalde Hugo met lof in april 1840. Een half jaar later solliciteerde hij met succes naar de functie van hoofdonderwijzer in het nabijgelegen dorp Koewacht. Hij zou daar tot zijn pensioen in 1886 blijven werken. Meer details over de school in Koewacht is te vinden bij de site over de schoolmeesters Remery. Hugo stierf in 1895 op 78-jarige leeftijd.

In zijn lange leven is Hugo tweemaal getrouwd geweest; hij kreeg in totaal twaalf kinderen. Zijn eerste huwelijk, uit 1841, was met Barbara Kips die uit Koewacht afkomstig was. Zijn tweede huwelijk vond in 1856 plaats met Rosalie Gijsels uit Overslag. De jongste zoon uit dit huwelijk was Florentinus (1864), die ook zijn hele leven hoofdonderwijzer was in Koewacht. zie overzicht.

nr
naam
geb datum en plaats
huwelijksdatum/ plaats
overlijdensdatum en plaats
opmerkingen
VII-a

Hugo (Ugo volgens geb.acte)

18.10.1817 Boekhoute

30.04.1841 27.02.1856 Koewacht Koewacht

21.12.1895 Koewacht

onderwijzer hds Koewacht

  Kips, Barbara

19.07.1820 Koewacht

30.04.1841 Koewacht

21.12.1855 (acte22.12) Koewacht

werkvrouw/ landbouwster

VIIIa-e Mathilda

24.02.1842 Koewacht

04.11.1873 Koewacht

12.01.1902 (acte14.01) Koewacht

geh. met J.B. Kasteels
  Gustavus

30.03.1843 (acte 31.03) Koewacht

 

02.04.1844 (acte 03.04) Koewacht

 
VIIIa-f Delphina

23.04.1844 (acte 24.04) Koewacht

27.11.1889 Koewacht

03.05.1920 Ossenisse geh. met Petrus AugustusClaessens
  Eduwardus

15.03.1846 (acte 16.03) Koewacht

 

10.06.1847 (acte 11.06) Koewacht

 
VIII-g Eulalia =Ulalia (ze. Zilata, Zill)

04.05.1848 (acte 05.05) Koewacht

 

25.12.1925 St.Amands-berg Groot Begijnhof

vertrekt 04.11.1881 naar St. Armands-berg (B)
 

Coleta Leohilde

(Alida)

16.08.1850 (acte 18.08) Koewacht

 

21.09.1919 St. Amands-berg Groot Begijnhof

 
VIIIa-d Emile

27.09.1852 Koewacht

09.04.1896 Koewacht

 

drukker gehuwd met Eleonora Colpaert

  Adolphus Joannes

10.12.1855 (akte 13.12)

Koewacht

 

05.01.1856

Koewacht

 
  Gijsel, Rosalia

20.01.1827 (akte 21.01) Overslag

27.02.1856 Koewacht

05.02.1914 Koewacht

kleermaakster
VIIIa-b Pharailda Maria (Phara-hilde)

06.12.1856 Koewacht

05.06.1883 Koewacht

07.07.1931 Koewacht

kleermaakster, gehuwd met Ph.F. Baert
  Henriette Marie

08.11.1858 Koewacht

 

13.01.1859 14.01 (A) Koewacht

 
  Joannes Franciscus

12.10.1859 Koewacht

 

29.06.1860 30.06 (A) Koewacht

 
VIIIa-a Franciscus

06.03.1862 Koewacht

28.09.1892 St. Kruis

02.04.1952 Koewacht

commies ‘s Rijks Belastingen

VIIIa-c Florentinus

19.06.1864 (akte 20.06) Koewacht

21.05.1891 Zuiddorpe

18.02.1945 Deurne (B)

onderwijzer hds St. Andries
           


Hugo’s eerste vrouw, Barbara Kips, was een dochter van Anthony Kips en Maria Theresia Sinack te Overslag.

Hugo woont op 13 dec.1855 in Koewacht wijk F nr. 48. Het Bevolkingsregister van Koewacht over de periode 1863 - 1878 (deel 2, blad 168) geeft aan dat Hugo met zijn gezin woont op het adres Oude Molen 34. Vermoedelijk is dat de onderwijzerswoning die hoort bij de school.

Hugo’s tweede vrouw, Rosalie Gijsel, was een dochter van Joannes Baptista Gijsel en van Catharina van Bambost.

Volgens het bevolkingsregister van Overslag van 1835 woont Rosalie met haar zussen Joanna Catharina en Sophia bij de landbouwer Joannes Franciscus van Bambost (geboren 15 september 1763 te Overslag), samen met hun moeder, weduwe, geboren 2 maart 1800 te Overslag. Na de dood van haar vader, woont Rosalie kennelijk bij haar opa van moederskant.

Rosalie kwam met haar zussen Sophia (geboren 07.11.1824 te Overslag)) en Joanna Catharina (geboren 22.12.1825 te Overslag) naar Koewacht toen hun moeder huwde met de landbouwer Pieter Judocus Verschelde (geboren 16.04.1793 te Moerbeke en vanaf 18.09.1833 woonachtig te Koewacht).

Hugo (uitgesproken en soms ook geschreven "Ugo") is tot mei 1886 hoofd der school te Koewacht en bewoont dan met zijn gezin de onderwijzerswoning. (zie uitgebreide beschrijving)

Reeds in augustus 1886 heeft hij plaats moeten maken voor het nieuwe schoolhoofd Adrianus Geerards, die dan met gezin en dienstmeid in het huis Oude Molen 34 woont.

Hugo, Rosalie en Emile gaan dan wonen bij de oudste dochter uit het huwelijk van Hugo en Rosalie, Pharailda Maria, die is getrouwd met Philémon Baert. Zij wonen dan Nieuwe Weg C nr 63/696/95/125 (herhaalde hernummeringen van woningen waren aan de orde van de dag).

Eulalie (kloosternaam Zileta of Zill ? ) treedt in 't Groot Begijnhof op 7 november 1881, wordt gekleed in 't Convent St. Philippus 13 november 1882 en plechtig gesteed op 10 juni 1883.

Coleta (kloosternaam Alida ?) treedt in 't Groot Begijnhof op 16 augustus 1876, wordt gekleed in 't Convent St. Philippus 10 september 1877 en plechtig gesteed op 19 mei 1878.

Van de nakomelingen van Hugo volgen wij:

8a-a.Franciscus
8a-b.Pharailda
8a-c. Florentinus
8a-d. Emile
8a-e. Mathilde
8a-f. Delphina

Bron: archiefonderzoek Frans en Marry Remery