header genrem2
Home Nieuws Sitemap Contact

06a. Pieter Remery 1789-1851

Petrus (Pieter) Remery was op 18 november 1789 in Kaprijke geboren. Toen hij tien jaar was stierf zijn moeder en een jaar later overleed zijn vader. In de familie doet het verhaal de ronde dat Pieter Remery als weeskind door welwillende mensen werd opgevoed en het later tot schoolmeester bracht. Waarschijnlijk was hij een beschermeling van schoolmeester I. B. Peene die in het nabijgelegen dorp Boekhoute heel actief was. In 1815 trouwde Pieter met Francisca Martens in Bassevelde. Zij gingen in Boekhoute wonen. Hun eerste kind, Hugo, werd op 18 oktober 1817 aldaar geboren. Pieter en Francisca kregen samen negen kinderen, waarvan er vijf jong zijn gestorven. Zie overzicht.

In het Rijksarchief van Gent hebben we teruggevonden dat Pieter Remery in 1816 werkzaam was als onderwijzer met "provisorische akte" aan de lagere school in Boekhoute. Hij was ook ingeschreven als lid van het Onderwijzersgezelschap in Oost-Vlaanderen. Uit die tijd hebben we nog een aantal reken-en taalopgaven gevonden in het archief van Middelburg.

In 1825 werd Pieter, op voorspraak van de schoolopziener H.A.Callenfels, als hoofd van de school in Westdorpe benoemd. Hij bleef daar werken tot zijn dood in 1851. Zijn zoon Bernardus Franciscus, die in 1827 was geboren, volgde hem op als schoolhoofd in Westdorpe. (zie uitgebreide beschrijvingen bij schoolmeesters Remery)

Pieter’s naam komt in Westdorpe vaak voor in akten van de Burgelijke Stand, als hij optreedt als getuige bij geboorte en overlijden van dorpsgenoten.

Volgens het Bevolkingsregister van Westdorpe van 1837 (volgnr 82) woonden Pieter, Francisca, Hugo, Leo, Bernardus Franciscus, Eduardus, Julia en Petrus in wijk A, nr 72; als dienstmeid woonde Ludovica Voghelaere, geboren in 1810 te Overslag, bij hen in huis.

Volgens het Bevolkingsregister van Westdorpe van 1842 (volgnr 95)kwamen Pieter, Francisca en Leo in 1824 in Westdorpe wonen. Hun huis in wijk A, nummer 72, was waarschijnlijk het schoolmeestershuis. In 1842 was ook Blondina Hileijn, geboren 1823 te Westdorpe, als dienstmeid woonachtig in huize Remerij.

Nadat Francisca Martens in mei 1844 was overleden, hertrouwde Pieter in maart 1845 met de weduwe Francisca de Letter. Francisca had al een dochter, Clementina, die in juni 1836 was geboren. Zij kregen geen kinderen.

06a. Overzicht familie Pieter Remerij, 1789-1851

nr
naam
geb datum en plaats
huwelijksdatum/ plaats
overlijdensdatum en plaats
opmerkingen
VI

Pieter D: Petrus

18.11.1789 Kaprijke

01.06.1815 Bassevelde 26.03.1845 Westdorpe

20.04.1851 20.04 (A) Westdorpe

onderwijzer hds Westdorpe

  Martens, Francisca

28.09.1791 Bouchaute

01.06.1815 Bassevelde

16.05.1844 Westdorpe

dienstmeid, domestique
 

Ursula

XX.03.1816 Bassevelde

 

12.12.1816 Boekhoute

9 maanden geworden
VII-a Hugo

26.10.1817 27.10.1817 D Bouchaute

30.04.1841 27.02.1856 Koewacht

21.12.1895 Koewacht

onderwijzer hds Koewacht

VII-b Leo

24.04.1820 25.04.1820 D Bouchaute

04.10.1844 Westdorpe

08.03.1856 10.03.(A) Westdorpe

timmerman wagenmaker

  Juliana

18.12.1824 18.12.1824 D Bouchaute

 

16.04.1835 18.04 (A) Westdorpe

 
  Sophia

16.11.1822 D Bouchaute

 

06.09.1826 Westdorpe

 
VII-c Bernardus Franciscus

29.10.1827 Westdorpe

03.06.1859 Westdorpe

17.03.1905 Westdorpe

onderwijzer hds Westdorpe

  Maria

06.02.1830 Westdorpe

 

06.02.1830 Westdorpe

levenloos geboren
  Eugenia

16.04.1831 Westdorpe

 

19.01.1833 Westdorpe

2 ½ jaar oud geworden
VII-d Eduardus

04.09.1833 Westdorpe

    08.05.1862 vertrokken naar Beek bij ‘s- Heerenberg
  Petrus

22.07.1837 23.07 (A) Westdorpe

 

04.06.1838 Westdorpe

10 maanden oud geworden
 

de Letter, Francisca

14.08.1800 Overslag

26.03.1845 Westdorpe

05.09.1870 Westdorpe Eerder weduwe van Johan Baptist Poelman
 

Poelman,

Clementia

29.06.1836 Westdorpe

     

Francisca de Letter is weduwe van Johannes Baptiste Poelman te Westdorpe en dochter van Bernardus de Letter en Maria Magdalena van Himme, beiden overleden te Overslag. Johannes Baptiste Poelman is van beroep winkelier en is 55 jaar oud als hij trouwt. Hij is zoon van Jacobus Franciscus Jozephus Poelman en Maria Johanna de Koeijer. Johannes Baptiste Poelman was weduwnaar van Anthonia de Bock.

Volgens het Bevolkingsregister van Westdorpe van 1850 (met latere aantekeningen tot 1861) wonen in wijk A, huis nr 94: Pieter, Francisca de Letter met haar dochter Clementine Poelman, Eduardus (eerst leerling, later militaire dienst), Bernardus Franciscus en Ida Stevens en hun zoontje Clemens. Het gezin van Bernardus is dus in het huis van Pieter (waarschijnlijk de onderwijzerswoning) komen wonen en is Francisca de Letter (weduwe van Pieter) daar bij hen blijven wonen.

Van de nakomelingen van Pieter volgen wij:

7a. Hugo
7b. Leo
7c. Bernardus Franciscus

Bron: archiefonderzoek Frans en Marry Remery