header genrem2
Home Nieuws Sitemap Contact

Quintinus Remery Kortrijk ca 1590

Onze stamboom begint bij Quintinus (Quintin) Remery. Hij was de zoon van Petrus Remery waarvan we jammer genoeg (nog) niets weten. Quintinus komen we tegen in het doopboek van de parochie van St. Martinus (Maartenskerk) in Kortrijk. Hij wordt daarin vermeld als vader van enkele kinderen Remmeri. De oudste vermelding dateert van 24 januari 1614, bij de doop van zijn zoon Pierre (Petrus). De moeder is Maria Vandenberghe. Getuigen zijn Egidius Remmeri (zou een broer van Quintinus kunnen zijn) en Judoca de Man.

Vervolgens vinden wij een dochter Catharina, gedoopt 27 juni 1616 met als getuigen Guillelmus Vandenberghe en Catharina van Nieuwkercken (? moeilijk leesbaar). Hier openbaart zich Quintinus’ gewoonte zijn kinderen naar een van de peetouders te noemen. Overigens wordt in deze doopacte gesproken van Quirinus i.p.v. Quintinus.

Een volgend kind van Quintinus Remeri en Maria Vandenberghe heet Judocus Remeri (Josse), geboren 18 augustus 1619. Getuigen zijn Judocus Vandenberghe en Maria Remmericksx.

Maria Vandenberghe overlijdt in 1621, wellicht op 07.09.1621.
Een jaar later, in 1622 vindt op 8 september in de Maartenskerk in Kortrijk de doop plaats van Jean (Joannes) Remmerij, zoon van Quintinus Remmerij (let op de steeds wijzigende schrijfwijze van de naam) en Beatrix (Beatrice) Maelfeyt. Getuigen zijn Joannes Maelfeit(!) en Caecilia de Caluwe, echtenote van broer Egidius Remery.

Na het overlijden van Marie Vandenberghe moet Quintinus zijn hertrouwd. Omdat oude overlijdensregisters van Kortrijk (Courtrai) ontbreken, hebben wij het overlijden van Maria Vandenberghe niet bevestigd gezien.

Ook hebben wij het huwelijk van Quintinus met Beatrice nog niet terug kunnen vinden. Kennelijk is de huwelijksinzegening niet in de kerk van St. Maarten geweest, maar misschien in de O.L. Vrouwparochie in Kortrijk. Daar beginnen de registers echter pas in 1656. Het zou ook kunnen zijn dat zij niet in Kortrijk zijn getrouwd, maar in een andere plaats, wellicht de woonplaats van Beatrice Malfeyt.

Quintinus verdwijnt uit Kortrijk en we vinden hem rond 1624 terug in Lovendegem, waar hij met Beatrice nog een aantal kinderen krijgt en waar zijn zoontje Judocus overlijdt.

Bij de doop van dochter Maria staat dat het beroep van de vader militair was. De plaatselijke geschiedenis leert ons dat in die periode heel wat militairen in Lovendegem verbleven. Het kanaal van Gent naar Brugge dat tussen 1613 en 1623 werd gegraven, loopt door deze gemeente. Dat was via een octrooi, verleend door de aartshertogen Albrecht en Isabella, na de scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Langs het kanaal werden op het grondgebied van Lovendegem verschillende kleine fortjes in hout en aarde gebouwd. Eerst langs de noordzijde om aanvallen uit Zeeuwsch Vlaanderen tegen te houden. Daarna ook langs de zuidzijde om Franse aanvallen te pareren. Die fortjes werden bemand met cohorten militairen. We vermoeden dat Quintinus een van die militairen zou kunnen zijn.

Quintinus overlijdt in 1646 in Lovendegem. De schrijfwijze van de naam van Quintinus is dan duidelijk Remery, dit in tegenstelling tot de schrijfwijze in het doopboek van de Maartenskerk in Kortrijk, waar de namen Remmeri, Remerij en Remeri worden gebruikt.

01. Overzicht van de familie Quintinus Remery

nr
naam
geb datum en plaats
huwelijksdatum/ plaats
overlijdensdatum en plaats
opmerkingen

I

Remery, Quintinus

ca 1590

 

16.03.1646 Lovendegem

 

 

Vanden berghe, Marie

Kortrijk?

 

07.09.1621 (?)
Kortrijk 

was 1e echtgenote

 

Pierre (Petrus)

24.01.1614 Kortrijk

 

 

trouwt met Eisabeth Cuyls

 

Catharina

27.06.1616 Kortrijk

 

 

 

 

Josse (Judocus)

15.08.1619 Kortrijk

 

04.11.1625 Lovendegem

meter Maria Remmerickx

 

 

 

 

 

 

 

Maelfeijt, Beatrice

?

 

 

was 2e echtgenote

 

Joannes (Jean)

08.09.1622 Kortrijk

 

 

meter Cecilia de Caluwe

 

Maria

28.07.1624 Lovendegem

 

 

vader Balduinus militair =Quintinus?

 

Nicolaus

11.06.1627 (geboren) 13.06.1627 (gedoopt)Lovendegem

14.02.1648 Sleidinge

22.06.1708 Sleidinge

trouwt met Elisabeth Vereecke

 

Gerardus

06.06.1629 (geboren)
10.06.1629 (gedoopt)

Sleidinge

 

trouwt met Antonia Uyterschaudt

II

Martinus Remery

20.02.1633 (geboren) 21.02.1633 (gedoopt) Lovendegem

09.06.1658 Sleidinge

30.10.1673 Sleidinge

 

 

Franciscus

17.02.1636 (gedoopt)

 

 

 

Vroege huwelijken in Lovendegem geven nog de volgende namen:

Dat Petrus de vader was van Quintinus, blijkt uit een staat van goed van 07.07.1650 waarin bepaald wordt dat Gillis (dus Egidius) Remerickx fs Pieter een rente verschuldigd is ten voordele van Petrus Remmerrickx fs Quintinus X Elisabet Cuyls fa. Jan. Op dat ogenblik was Elisabeth reeds hertrouwd en moet Petrus dus overleden zijn. Uit deze staat blijkt dus dat de vader van Egidius en Quintinus ene Petrus Remery was.
Er zijn meer vroege Remery’s in Kortrijk die in het doopboek van de Maartensparochie worden vermeld.

Daarnaast troffen wij in de staten van goed in Kortrijk de naam Jean Remeri aan (omstreeks 1560).
Van de nakomelingen van Quintinus volgen wij: Martinus
Bron: archiefonderzoek Frans en Marry Remery met aanvullingen van G. de Naegel (januari 2013)