Deze site geeft toegang tot verschillende onderdelen:

Genealogie van de Familie Remery
Vanaf de jaren negentig hebben Frans en Marry Remery onderzoek gedaan naar de voorouders van de familie Remery en Voskuil. De resultaten hiervan staan op deze site. De nazaten van Quintinus Remery trokken vanaf 1600 vanaf Kortrijk naar Zeeuwsch-Vlaanderen en via Rotterdam naar Voorburg. Daarom ziet u de wapens van deze steden.

Genealogie van de Familie Voskuil
De familie Voskuil had rond 1560 al landerijen in Kethel, nu deel van de gemeente Schiedam. Bij de aanleg van de spoorlijn Haarlem-Rotterdam in 1846 vertrokken ze naar Delft. Met beide families zijn we in directe lijn gekomen tot betrouwbare gegevens aan het begin van 1600. In de rubriek ' Waar of niet?' staan enkele mogelijke aanknopingspunten voor verdere naspeuringen, ieder die een bijdrage daartoe heeft nodigen we uit om ons te mailen.

Schoolmeesters Remery en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw
Bij het familieonderzoek ontdekten we dat Pieter Remery en zijn zonen vaak meer dan 40 jaar hoofd van een school waren in Koewacht, Westdorpe e.v. Marry adopteerde deze onderwijzers en beschrijft uitvoerig hoe zij leefden en werkten. De persoonlijke documenten zijn geplaatst in een algemener kader van de onderwijsontwikkelingen in Nederland. Zo krijgt de lezer een praktisch inkijkje in de van het onderwijs in Zeeuwsche dorpen in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het geheel was aanleiding voor een bredere opzet.

Historie van het onderwijs
Het deel over de historie van het onderwijs omvat informatie over scholen in de provincies met literatuuropgaven. Vaak zijn volledige artikelen over het onderwijs in bepaalde steden en dorpen toegevoegd. Bijzonder interessant zijn de verslagen die hoofdinspecteur Wijnbeek maakte tussen 1836 en 1846, zelfs de kleinste gehuchten bezocht hij. In de 21e eeuw maakte Marry dieptestudies over katholieke scholen in Delft en Den Haag en publiceerde daar boeken over. Op de site zijn ook teksten van de belangrijkste onderwijswetten te vinden, afbeeldingen van scholen op schilderijen, verhalen van onderwijzers en nog veel meer.

Alle artikelen van het tijdschrift De school Anno
Een apart deeltje is gereserveerd voor de artikelen die tussen 1982 en 2005 in het tijdschrift 'De School Anno' zijn gepubliceerd. De pdf's vanaf 2006 van het huidige tijdschrift LESSEN vindt u op de actuele site van het Nationaal Onderwijsmuseum.

Interessante Links
Bij interessante links treft u verwijzingen aan naar werk en hobby van het gezin zoals De Nederlandse Bruggenstichting, Haagse Scholen, Lucas Onderwijs, JP2 Stichting, CCEE, Jong Katholiek, Focus Cura, Malecologische Vereniging, Scouting Orion en Kivi Engineering Society, De Twaalfruiter en De Fotein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergronden